ساخت و آب بندی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعب گلپایگان-اصفهان

استفاده از تولیدات گرانا بتن

در پروژه ساخت و آب بندی مخزن 1000 متر مکعب گلپایگان-اصفهان